wentylacja ścienna

Rekuperatory ścienne to nowoczesne urządzenia wentylacyjne, które zyskują na popularności w Polsce, szczególnie w kontekście przepisów dotyczących wentylacji w obiektach przemysłowych. Ich głównym zadaniem jest efektywne odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku i wykorzystanie go do ogrzewania powietrza nawiewanego.

Rekuperacja – kiedy niezbędna?

W polskich przepisach dotyczących wentylacji, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, kładzie się nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, systemy wentylacyjne w obiektach pracy muszą być projektowane i eksploatowane w taki sposób, aby zapewniały odpowiednią wymianę powietrza, a także były efektywne z punktu widzenia energetycznego. Rekuperatory ścienne odpowiadają tym wymaganiom, ponieważ umożliwiają nie tylko wymianę powietrza, ale także jego oczyszczanie i ogrzewanie, co przyczynia się do oszczędności energetycznych. W obiektach przemysłowych, gdzie często występują specyficzne warunki, takie jak wysokie stężenia zanieczyszczeń lub wymagania dotyczące temperatury, rekuperatory ścienne pozwalają na utrzymanie stałego, zdrowego mikroklimatu, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat ciepła.


Montaż kanałów wentylacyjnych w sytemie rekuperacji, Turbovex https://turbovex.pl.

Montaż rekuperatorów ściennych

Instalacja rekuperatorów ściennych jest stosunkowo prosta i nie wymaga dużych ingerencji w konstrukcję budynku. Są one montowane bezpośrednio na ścianie, co pozwala na oszczędność przestrzeni, co jest istotne zwłaszcza w obiektach o ograniczonej powierzchni. Dodatkowo, niektóre modele rekuperatorów ściennych mogą być wyposażone w zaawansowane filtry, które dodatkowo oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, co jest szczególnie ważne w środowisku przemysłowym. W rekuperatorach ściennych stosuje się różne rodzaje filtrów, które mają za zadanie oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń. Każdy z tych filtrów ma określone właściwości i jest dostosowany do wyłapywania określonych typów cząsteczek. Pierwszym rodzajem są filtry mechaniczne, takie jak filtry z włóknin filtracyjnych klasy Iso Coarse 90% (G4). Są one skuteczne w eliminowaniu większych cząstek, takich jak gruby pył, pyłki traw i drzew oraz inne zanieczyszczenia o większych rozmiarach. Filtry te stanowią pierwszą linię obrony przed zanieczyszczeniami i są standardowym elementem większości rekuperatorów. Innym typem filtrów stosowanych w rekuperatorach ściennych są filtry dokładne ePM1 65% (F7). Charakteryzują się one wyższą skutecznością i mogą zatrzymywać drobniejsze cząsteczki, w tym roztocza, pył węglowy, a częściowo także smog i bakterie oraz do 65% drobnego pyłu i spalin. Są one szczególnie polecane w obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Istnieją także bardziej zaawansowane filtry, takie jak filtry HEPA, które mogą być stosowane w rekuperatorach wymagających bardzo wysokiej jakości powietrza. Te filtry są w stanie wyłapać nawet bardzo drobne cząstki, w tym większość wirusów i bakterii. Są one jednak rzadziej stosowane w rekuperatorach ściennych, ze względu na wyższe koszty i konieczność częstszej wymiany. Wybór odpowiedniego filtra zależy od specyfiki danego środowiska oraz od wymagań użytkowników. W przypadku obiektów przemysłowych czy miejsc o szczególnie złej jakości powietrza zewnętrznego, zalecane są bardziej zaawansowane filtry. Dla typowych zastosowań domowych wystarczające mogą być standardowe filtry mechaniczne.

System rekuperacji sprzyja zdrowiu

System rekuperacji, będący elementem nowoczesnych systemów wentylacyjnych, ma istotny wpływ na jakość powietrza w domu. Rekuperacja polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego z budynku i wykorzystywaniu go do ogrzewania świeżego powietrza napływającego z zewnątrz. Dzięki temu mechanizmowi, system rekuperacji przyczynia się do wielu pozytywnych zmian w domowym mikroklimacie. Po pierwsze, system rekuperacji zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza, co jest niezwykle ważne w utrzymaniu zdrowego środowiska wewnątrz domu. W budynkach bez systemu rekuperacji, wymiana powietrza często zależy od otwierania okien, co może nie być wystarczające, szczególnie w okresie zimowym lub w bardzo zanieczyszczonych środowiskach miejskich. Rekuperacja umożliwia stałe usuwanie zanieczyszczonego powietrza z wnętrza i zastępowanie go filtrowanym powietrzem z zewnątrz, co zapobiega stagnacji i nagromadzeniu się zanieczyszczeń, takich jak pyły, alergeny, czy dym tytoniowy. Po drugie, rekuperatory często wyposażone są w zaawansowane systemy filtracji, które skutecznie oczyszczają napływające powietrze. Te filtry mogą usuwać drobne cząsteczki zanieczyszczeń, pyłki, a nawet niektóre bakterie i wirusy, znacząco poprawiając jakość powietrza w domu. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na alergie lub astmę, ponieważ czyste powietrze może pomóc w łagodzeniu ich objawów. Jak dowiadujemy się od inżynierów z firmy Taniereku.pl kolejną korzyścią zastosowania systemu rekuperacji jest regulacja wilgotności wewnątrz budynku. Nadmierna wilgotność może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów, które są szkodliwe dla zdrowia. Rekuperatory mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności, co przyczynia się do zdrowszego środowiska domowego. Ponadto, system rekuperacji poprawia ogólny komfort termiczny w domu. Dzięki odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego, można zmniejszyć potrzebę dodatkowego ogrzewania, co jest korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania przekłada się na niższe rachunki za energię oraz mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Rekuperatory ścienne stanowią efektywne i energooszczędne rozwiązanie, które pomaga w spełnieniu polskich przepisów dotyczących wentylacji w obiektach przemysłowych. Ich zastosowanie przyczynia się nie tylko do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków, ale także do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem i klimatyzacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here